• facebook
 • tiktok (2)
 • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

18T

 • 18T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  18T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  Adamlaşdyrylan amallara gözegçilik

  Amal dolandyryşy degişlilikde merkezi dolandyryş ekrany we simsiz uzakdan dolandyrmak bilen üpjün edilendir.Otagdaky merkezi dolandyryş ekrany ähli amal amallaryna gözegçilik edip biler we ýakynlyk wyklýuçateline we datçigiň signal ýagdaýyna gözegçilik edip biler;bedeniň näsazlyk koduny görkezmek;beden hereketlendirijisine we elektron dolandyryş parametrlerine gözegçilik we görkezmek;

  Ösen dolandyryş tehnologiýasy

  Truckük awtoulagynyň anyk iş şertlerine görä hereketlendirijiniň öndürijilik parametrleri takyk düzüldi.Dürli hereketler, hereket zerurlyklaryna görä degişli hereketlendirijiniň tizligini kesgitleýär.Gazyk klapan ýok edilýär, bu bolsa elektrik togunyň ýitmeginden we ulgamyň gyzdyrylmagynyň öňüni alýar.Az energiýa sarp edýär, pes ses we tygşytly.

  Maglumat tehnologiýasy

  Dürli datçikleri sazlaň, datçiklere esaslanýan dürli maglumatlary ýygnaň we uly maglumat bazasyny guruň.Ultalňyşlyk nokadyny çaklap biler we näsazlyk ýüze çykandan soň çalt çözmek we gözegçilik platformasyny ulanyp biler.Ulagyň işleýiş ýagdaýy, uly maglumatlar esasynda takyk seljerilip bilner.