• facebook
 • tiktok (2)
 • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

Elektron söwda ulag serişdesi

 • 18T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  18T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  Adamlaşdyrylan amallara gözegçilik

  Amal dolandyryşy degişlilikde merkezi dolandyryş ekrany we simsiz uzakdan dolandyrmak bilen üpjün edilendir.Otagdaky merkezi dolandyryş ekrany ähli amal amallaryna gözegçilik edip biler we ýakynlyk wyklýuçateline we datçigiň signal ýagdaýyna gözegçilik edip biler;bedeniň näsazlyk koduny görkezmek;beden hereketlendirijisine we elektron dolandyryş parametrlerine gözegçilik we görkezmek;

  Ösen dolandyryş tehnologiýasy

  Truckük awtoulagynyň anyk iş şertlerine görä hereketlendirijiniň öndürijilik parametrleri takyk düzüldi.Dürli hereketler, hereket zerurlyklaryna görä degişli hereketlendirijiniň tizligini kesgitleýär.Gazyk klapan ýok edilýär, bu bolsa elektrik togunyň ýitmeginden we ulgamyň gyzdyrylmagynyň öňüni alýar.Az energiýa sarp edýär, pes ses we tygşytly.

  Maglumat tehnologiýasy

  Dürli datçikleri sazlaň, datçiklere esaslanýan dürli maglumatlary ýygnaň we uly maglumat bazasyny guruň.Ultalňyşlyk nokadyny çaklap biler we näsazlyk ýüze çykandan soň çalt çözmek we gözegçilik platformasyny ulanyp biler.Ulagyň işleýiş ýagdaýy, uly maglumatlar esasynda takyk seljerilip bilner.

 • 12.5T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  12.5T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  Adamlaşdyrylan amallara gözegçilik

  Amal dolandyryşy degişlilikde merkezi dolandyryş ekrany we simsiz uzakdan dolandyrmak bilen üpjün edilendir.Otagdaky merkezi dolandyryş ekrany ähli amal amallaryna gözegçilik edip biler we ýakynlyk wyklýuçateline we datçigiň signal ýagdaýyna gözegçilik edip biler;bedeniň näsazlyk koduny görkezmek;beden hereketlendirijisine we elektron dolandyryş parametrlerine gözegçilik we görkezmek;

  Ösen dolandyryş tehnologiýasy

  Truckük awtoulagynyň anyk iş şertlerine görä hereketlendirijiniň öndürijilik parametrleri takyk düzüldi.Dürli hereketler, hereket zerurlyklaryna görä degişli hereketlendirijiniň tizligini kesgitleýär.Gazyk klapan ýok edilýär, bu bolsa elektrik togunyň ýitmeginden we ulgamyň gyzdyrylmagynyň öňüni alýar.Az energiýa sarp edýär, pes ses we tygşytly.

  Maglumat tehnologiýasy

  Dürli datçikleri sazlaň, datçiklere esaslanýan dürli maglumatlary ýygnaň we uly maglumat bazasyny guruň.Ultalňyşlyk nokadyny çaklap biler we näsazlyk ýüze çykandan soň çalt çözmek we gözegçilik platformasyny ulanyp biler.Ulagyň işleýiş ýagdaýy, uly maglumatlar esasynda takyk seljerilip bilner.

 • 9T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  9T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  Adamlaşdyrylan amallara gözegçilik

  Amal gözegçiligimerkezi dolandyryş ekrany bilen enjamlaşdyrylandyrwesimsiz uzakdan dolandyrmak.Merkezi dolandyryş ekranykabinada gözegçilik edip bilerähli amal amallary, we ýakynlyk wyklýuçateline we datçigiň signal ýagdaýyna gözegçilik etmek;bedeniň näsazlyk koduny görkezmek;beden hereketlendirijisine we elektron dolandyryş parametrlerine gözegçilik we görkezmek;

  Ösen dolandyryş tehnologiýasy

  Aşhana zibil maşynynyň anyk iş şertlerine laýyklykda hereketlendirijiniň öndürijilik parametrleri takyk düzüldi.Dürli hereketler, hereket zerurlyklaryna görä degişli hereketlendirijiniň tizligini kesgitleýär.Oturdyjy klapan ýok edilýär, bu bolsa güýç ýitmeginiň öňüni alýarwe ulgam ýyladyşy.Az energiýa sarp edýär, pesses wetygşytly.

  Maglumat tehnologiýasy

  Dürli datçikleri sazlaň, datçiklere esaslanýan dürli maglumatlary ýygnaň we uly maglumat bazasyny guruň.Ultalňyşlyk nokadyny çaklap biler we näsazlyk ýüze çykandan soň çalt çözmek we gözegçilik platformasyny ulanyp biler.Ulagyň işleýiş ýagdaýy, uly maglumatlar esasynda takyk seljerilip bilner.

 • 3.5T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  3.5T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  3.5 T seriýaly söwda ulagy diňe bir özüne çekiji bolman, eýsem amatly sürmek tejribesini hem hödürleýär.Simpleönekeý işleýşi, hereketliligi we pes ses derejesi bilen öwünýär, ony ygtybarly saýlaýar.Mundan başga-da, oňa hyzmat etmek amatlydyr.Bu köptaraply ulag şäher pyýadalary, motorly däl ýollar, boýnuňy hapalamak we ýoluň üstüni arassalamak ýaly dürli maksatlar üçin ulanylyp bilner.

  “Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd”, elektrik şassisini ösdürmäge, ulagy dolandyrmaga, elektrik hereketlendirijisine, motor gözegçisine, batareýa paketine we EV-iň akylly tor maglumat tehnologiýasyna gönükdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.

  Biz bilen habarlaşyň:

  yanjing@1vtruck.com+ (86) 13921093681

  duanqianyun@1vtruck.com+ (86) 13060058315

  liyan@1vtruck.com+ (86) 18200390258

 • 4.5T elektron söwda ýük awtoulagynyň doly aralygy

  4.5T elektron söwda ýük awtoulagynyň doly aralygy

  Energiýa tygşytlamak
  Motor hemişe amatly ýerde işlemegi üçin iş ulgamynyň gidrawlik hereketlendirijisine optimal laýyk gelýär.Ümsüm gidrawlik ýag nasosy, gidrawlik ulgamyny optimizirlemek üçin ulanylýar.Ulgam kadaly işlese, ses ≤65dB bolýar.
  Gowy hil
  Esasy komponentleriň hemmesi birinji derejeli belli kärhanalar bilen hyzmatdaşlykda ösdürilýär;turbalar ýokary hilli we ýokary ygtybarly ýokary hilli galvanizli turbalardan ýasalýar.Elektroforez ýokarky bedeniň umumy gurluşyna ulanylýar we zibil gabynyň iç bölegi poslamagyň öňüni almak üçin epoksi antikroziýa bilen bejerilýär.

  “Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd”, elektrik şassisini ösdürmäge, ulagy dolandyrmaga, elektrik hereketlendirijisine, motor gözegçisine, batareýa paketine we EV-iň akylly tor maglumat tehnologiýasyna gönükdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.

  Biz bilen habarlaşyň:

  yanjing@1vtruck.com+ (86) 13921093681

  duanqianyun@1vtruck.com+ (86) 13060058315

  liyan@1vtruck.com+ (86) 18200390258

 • 2.7T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  2.7T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  CAB elektrik gapylary we penjireleri, merkezi dolandyryş uly ekrany, LCD gural, käse saklaýjy, kartoçka ýeri, ammar gutusy saklanýan ýer, amatly gezelenç tejribesini getirýär;Guty we beýleki gurluş bölekleri elektroforetiki Primer + orta örtük + çörek bişirmek boýagynyň boýag prosesini kabul edýär, bu gutynyň berkligini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar.

  CAN awtobus dolandyryş tehnologiýasyny ulanyp, amal ygtybarly we ygtybarly, näsazlyk derejesi pes we nädogry işlemek sebäpli ýüze çykan heläkçiligiň öňüni alyp bolýar.Esasy gidrawlik we elektrik bölekleri halkara ülňülerine laýyklykda işlenip düzülendir we durnukly we ygtybarly öndürijilikli modully gidrawlik komponentleri kabul edýär.

  Şassi kuwwatly batareýa, dürli daşky gurşaw şertlerinde ulaglaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin adaty batareýany ýylatmak funksiýasy bolan litiý demir fosfat görnüşidir.

 • Sprinkler zibili gysylan ýuwulýan we süpürýän ulag

  Sprinkler zibili gysylan ýuwulýan we süpürýän ulag

  Doly aralyk şassi platformalary, dürli doly ulaglary dürli isleg islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin iş ýüklemek ulgamy bilen birleşdirýär.