• facebook
  • tiktok (2)
  • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

Zawod

Önümçilik merkezi

“Yiwei Auto” merkezi Hubeý welaýatynyň Suizhou şäherinde ýerleşýär, mifiki sary imperatoryň doglan ýeri we gadymy döwürleriň we aýdym-sazlaryň watany hökmünde tanalýar."Hytaýda belli söwda belligi", "Hubei meşhur söwda markasy" we milli ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde ykrar edilen ýöriteleşdirilen täze energiýa şassi öndürýän kompaniýadyr.Kompaniýa täjirçilik ulaglarynyň tehnologiýa gözleglerini we ösüşini, şassi önümçiligini, ýörite ulag modifikasiýasyny we awtoulag böleklerini öz içine alýan köp ugurly işleýär.

Önümçilik merkezi (1)
Önümçilik merkezi (2)
Önümçilik merkezi (3)

“Yiwei Auto” dürli tonna suw sepiji awtoulaglar, zibil awtoulaglary, lagym sorujy awtoulaglar, köçe süpürijiler, tozan basýan awtoulaglar, ýokary basyşly arassalaýjy awtoulaglar, sement garyjy awtoulaglar, sowadyjy awtoulaglar, guty awtoulaglary we awtoulag ýollaryny bejermek ulaglary ýaly öňdebaryjy önümleri hödürleýär. .

Önümçilik merkezi (4)
Önümçilik merkezi (5)
Önümçilik merkezi (6)
Önümçilik merkezi (7)
Önümçilik merkezi (7)
Önümçilik merkezi (8)
Önümçilik merkezi (9)
Önümçilik merkezi (10)

Bir ýaly birlik, köp zähmet çekiň we geljegi uly boluň

“Yiwei Auto” -nyň ähli kadrlary we işgärleri birleşip, ruhlaryny güýçlendirýär we adatdan daşary ýagdaýlary uzak möhletleýin meýilnama bilen birleşdirýär."13-nji bäş ýyllyk" ösüş meýilnamasyny düzdüler we garaşylýan maksatlaryň hemmetaraplaýyn ýerine ýetirilmegini üpjün etmek, çalt we ajaýyp ösüşe ymtylmak we birinji derejeli şassi önümçilik bazasyny yhlas bilen gurmak üçin uly maksatlar goýdular.

Önümçilik merkezi (11)
Önümçilik merkezi (12)
Önümçilik merkezi (13)
Önümçilik merkezi (14)