• facebook
 • tiktok (2)
 • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

Simsiz uzakdan dolandyryş

 • IP65 Uzak aralyk bilen simsiz uzakdan dolandyryş

  IP65 Uzak aralyk bilen simsiz uzakdan dolandyryş

  Iş ulgamy, ýokary duýgurlyk bilen amatly we netijeli işlemäge mümkinçilik berýän ösen uzakdan dolandyryjy bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Iş ulgamymyzy “Yiwei” arassa elektrik arassaçylyk ulagy bilen birleşdirmegiň iň oňat kombinasiýa boljakdygyna ynanýarys.Bu kombinasiýanyň arassaçylyk ulaglaryňyz üçin aşakdaky artykmaçlyklary üpjün etjekdigine ynanýarys:

  1. Netijeli amallar: Iş ulgamymyz arassaçylyk ulagyna zibil ýygnamak we ýol süpürmek ýaly dürli meseleleri netijeli ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän berk güýç goldawyny berýär.Uzakdan dolandyryjy bilen operatorlar ulagy uzakdan dolandyryp bilerler we şeýlelik bilen iş netijeliligini ýokarlandyrarlar.
  2. Çeýeligi we amatlylygy: Uzakdan dolandyryş amallary arassaçylyk ulagyna dar köçeler we köp şäher ýerleri ýaly berk ýerlere aňsatlyk bilen girmäge mümkinçilik berýär.Bu çeýeligi we amatlylygy amallary has amatly we dürli iş şertlerine uýgunlaşdyrýar.
  3. Akylly dolandyryş: Iş ulgamymyz, arassa elektrik arassaçylyk ulaglary üçin Yiwei-iň akylly dolandyryş ulgamy bilen birleşdirilip bilner, ulag serişdeleriniň ýagdaýyna gözegçilik we gözegçilik etmäge mümkinçilik berer, iş maglumatlary we ş.m.Bu integrasiýa umumy iş netijeliligine we dolandyryş netijeliligine goşant goşar.