• facebook
 • tiktok (2)
 • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

2.7T

 • 2.7T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  2.7T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  CAB elektrik gapylary we penjireleri, merkezi dolandyryş uly ekrany, LCD gural, käse saklaýjy, kartoçka ýeri, ammar gutusy saklanýan ýer, amatly gezelenç tejribesini getirýär;Guty we beýleki gurluş bölekleri elektroforetiki Primer + orta örtük + çörek bişirmek boýagynyň boýag prosesini kabul edýär, bu gutynyň berkligini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar.

  CAN awtobus dolandyryş tehnologiýasyny ulanyp, amal ygtybarly we ygtybarly, näsazlyk derejesi pes we nädogry işlemek sebäpli ýüze çykan heläkçiligiň öňüni alyp bolýar.Esasy gidrawlik we elektrik bölekleri halkara ülňülerine laýyklykda işlenip düzülendir we durnukly we ygtybarly öndürijilikli modully gidrawlik komponentleri kabul edýär.

  Şassi kuwwatly batareýa, dürli daşky gurşaw şertlerinde ulaglaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin adaty batareýany ýylatmak funksiýasy bolan litiý demir fosfat görnüşidir.