• facebook
 • tiktok (2)
 • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

9T

 • 9T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  9T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  Adamlaşdyrylan amallara gözegçilik

  Amal gözegçiligimerkezi dolandyryş ekrany bilen enjamlaşdyrylandyrwesimsiz uzakdan dolandyrmak.Merkezi dolandyryş ekranykabinada gözegçilik edip bilerähli amal amallary, we ýakynlyk wyklýuçateline we datçigiň signal ýagdaýyna gözegçilik etmek;bedeniň näsazlyk koduny görkezmek;beden hereketlendirijisine we elektron dolandyryş parametrlerine gözegçilik we görkezmek;

  Ösen dolandyryş tehnologiýasy

  Aşhana zibil maşynynyň anyk iş şertlerine laýyklykda hereketlendirijiniň öndürijilik parametrleri takyk düzüldi.Dürli hereketler, hereket zerurlyklaryna görä degişli hereketlendirijiniň tizligini kesgitleýär.Oturdyjy klapan ýok edilýär, bu bolsa güýç ýitmeginiň öňüni alýarwe ulgam ýyladyşy.Az energiýa sarp edýär, pesses wetygşytly.

  Maglumat tehnologiýasy

  Dürli datçikleri sazlaň, datçiklere esaslanýan dürli maglumatlary ýygnaň we uly maglumat bazasyny guruň.Ultalňyşlyk nokadyny çaklap biler we näsazlyk ýüze çykandan soň çalt çözmek we gözegçilik platformasyny ulanyp biler.Ulagyň işleýiş ýagdaýy, uly maglumatlar esasynda takyk seljerilip bilner.