• facebook
 • tiktok (2)
 • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

4.5T

 • 4.5T Arassa elektrik şassisi

  4.5T Arassa elektrik şassisi

  • Awtoulagyň kuwwatyny üpjün edýän we ýerleşiş meýdançasyny tygşytlaýan, dürli ýerleşiş talaplaryna laýyk gelýän 2800mm altyn tigirli bazany ýüklemek ukybyny we ýerleşiş giňişligini üpjün edýän ýokary güýçli ýokary tizlikli hereketlendiriji + dişli guty ulgamy bilen enjamlaşdyrylan. sanitariýa üçin kiçi ýük awtoulaglary (öz-özüni ýükleýän hapa awtoulaglary, ýoly bejermek ulaglary, aýrylýan zibil awtoulaglary, lagym sorujy awtoulaglar we ş.m.)
  • Designeňil dizaýn: ikinji derejeli şassiniň gysgyç agramy 1830 kg, iň köp massasy 4495 kg, gämi görnüşli zibil daşamak, EKG bahasy <0.29; 4,5 kub metr talaplaryna laýyk gelýär;
  • Dürli ýörite işleýän ulaglaryň uzak möhletli iş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 61,8 kWt uly kuwwatly batareýa bilen enjamlaşdyrylan, dürli ýörite maksatly ulaglaryň elektrikleşdiriş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 15 KW ýokary kuwwatly iş ulgamy güýji interfeýsi bilen enjamlaşdyryldy.