• facebook
  • tiktok (2)
  • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

Hubeýdäki Yiwei awtoulag önümçilik bazasynda Gonkongdan, Makaodan we Taýwandan gelen telekeçiler, telekeçiler we görnükli ýaş talyplara mähirli hoş geldiňiz

Recentlyakynda Suizhou şäheri 16-njy Bütindünýä hytaý nesilleriniň dogduk mekany kök gözlemek festiwalyny we “Atalara ybadat dabarasy” ady bilen hem tanalýan imperator Yanana hormat goýmagyň uly dabarasyny garşy aldy.Bu ajaýyp çäre, Hytaýyň raýatlaryny, daşary ýurtly hytaýlylary, şeýle hem Gonkongdan, Makao we Taýwandan görnükli ýaş talyplary birleşdirdi, Şenong diýlip hem tanalýan imperator Yananyň yzyny yzarlamak, iman imperatorynyň medeniýetine düşünişini çuňlaşdyrmak we güýçlendirmek gan baglanyşyklary.

Ata-babalara ybadat etmek dabarasynda gatnaşyjylar imperator Yananyň, Şenongyň uly üstünliklerine hormat goýdular, soňra baý taryhy medeniýeti, täsin şäher landşaftyny we gülläp ösýän häsiýetli pudaklaryny başdan geçirmek üçin Suizhou şäherine girdiler.

Hubeýdäki “Yiwei” awtoulag önümçilik bazasyna mähirli hoş geldiňiz

Surat çeşmesi: Suizhou çykaryldy

Suizhou-yň häsiýetli pudaklaryna, telekeçiler, telekeçiler we Gonkongdan, Makao we Taýwandan görnükli ýaş talyplar Hubeýdäki “Yiwei Automobile” önümçilik bazasyna ýörite baryp gördüler.Baş müdirleriň orunbasarlary Li Sýanhong we Wan Tao myhmanlary mähirli garşyladylar we kompaniýanyň ösüş taryhy, tehnologiki täzelikler, Hytaýyň täze energiýa bagyşlanan awtoulag şassisi üçin ilkinji önümçilik liniýasy we täze energiýa bagyşlanan ulag önümleri bilen tanyşdyrdylar.

Myhmanlar Suizhou şäheriniň ýöriteleşdirilen ulag pudagynyň täze energiýa pudagynda gazanan üstünliklerine ýokary baha berdiler we Hubei Yiwei New Energy Automobile-nyň ösüp barýan pudaklaryň ösüşine goldaw bermek ugrundaky tagallalaryna ýokary baha berdiler.Şeýle hem, “Yiwei Automobile” -yň täze energiýa şassisi we ulag önümleri barada jikme-jik düşünje aldylar.

Hubei1-de “Yiwei” awtoulag önümçilik bazasyna mähirli hoş geldiňiz Hubei2-de “Yiwei” awtoulag önümçilik bazasyna mähirli hoş geldiňiz Hubei6-daky “Yiwei” awtoulag önümçilik bazasyna mähirli hoş geldiňiz Hubei5-de “Yiwei” awtoulag önümçilik bazasyna mähirli hoş geldiňiz Hubei4-de “Yiwei” awtoulag önümçilik bazasyna mähirli hoş geldiňiz Hubei3-de “Yiwei” awtoulag önümçilik bazasyna mähirli hoş geldiňiz

Bu waka diňe bir hytaý raýatlarynyň we daşary ýurtly hytaýlylaryň arasynda iman Imperator medeniýetine degişlilik duýgusyny artdyrmak bilen çäklenmän, “Yiwei Automobile” we Hytaý raýatlary bilen daşary ýurtly hytaýlylaryň arasynda aragatnaşygy hasam ösdürdi.Geljekde “Yiwei Automobile” Hytaý raýatlary we daşary ýurtly hytaýlylar bilen has ýakyn aragatnaşyk gurmagy dowam etdirmek, “Yan Imperator” medeni markasynyň täsirini artdyrmak we özgertmelere, kämilleşdirişe we goşant goşmak üçin birnäçe strategiýa we çäreleri görer. Suizhou-nyň ýöriteleşdirilen ulag pudagynyň durnukly ösüşi.


Iş wagty: Iýun-06-2024