• facebook
  • tiktok (2)
  • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

Yiwei täjirçilik ulaglary akademiýasy: Täze energiýa ýörite awtoulag bazarynda hyzmatdaşlara täze döwür döretmek üçin mümkinçilik döretmek

 

Daşky gurşawy goramak we durnukly ösüşiň global ünsi bilen täze energiýa ulaglary pudagy çalt giňelmegiň altyn asyryna şaýatlyk edýär.Täze energiýa ýörite awtoulag bazarynyň öňe gitmegine itergi bermek, ökde satuw topary döretmek we marka abraýyny ýokarlandyrmak üçin Yiwei-iň Hubei önümçilik bazasy, Suizhou satuw bölüminde marketing merkezinde Yiwei täjirçilik ulag akademiýasyny açdy.Bu akademiýa, Suizhou şäherindäki ýerli dilerlere, modifikasiýa zawodlaryna we beýleki hyzmatdaşlaryna täze energiýa ýörite ulaglarynda ýöriteleşdirilen okuw hödürleýär.

Yiwei Awtoulag Biznes Mekdebi Yiwei Awtoulag Biznes Mekdebi Hyzmatdaşlary güýçlendirmek1

Okuw topary, esasan, Hubei Yiwei New Energy Automobile kompaniýasynyň baş müdiriniň orunbasary Li Sýanhongdan, satuw bölüminiň ökde satyjylary we önüm dolandyryjylary bilen bilelikde.Yiwei-iň ýörelgelerini, ulag aýratynlyklaryny, önüm artykmaçlyklaryny öz içine alýan tehniki ussatlygy we täze energiýa bazaryndaky soňky tendensiýalary we syýasat goldawyny çuňňur seljermek bilen, täze energiýa ýörite awtoulaglarynda toplanan uly tejribe we tejribelerinden peýdalanyp, dilerlere kömek edýärler, modifikasiýa zawodlary we bazar mümkinçiliklerinden peýdalanmakda we özara peýdalary ösdürmekde beýleki hyzmatdaşlar.

Yiwei Awtoulag Biznes Mekdebi Hyzmatdaşlary güýçlendirmek2 Yiwei Awtoulag Biznes Mekdebi Hyzmatdaşlary güýçlendirmek3

“Yiwei” täjirçilik ulaglary akademiýasy tarapyndan hödürlenýän halypanyň üsti bilen, dilerler diňe bir hünär ussatlygynda ep-esli gowulaşma görmän, eýsem has berk hyzmatdaşlygy ýola goýdular.Bu sapaklaryň dowamynda gatnaşyjylar täze energiýa ýörite awtoulag bazaryndaky geljekki ösüş ýollaryny öwrenýärler, satuwda, üýtgetmekde we şuňa meňzeş ugurlarda baý tejribe we üýtgeşik düşünje alyşýarlar.

Yiwei Awtoulag Biznes Mekdebi Hyzmatdaşlary güýçlendirmek4 Yiwei Awtoulag Biznes Mekdebi Hyzmatdaşlary güýçlendirmek5

Bu okuw paradigmasy diňe bir satuw işgärleriniň dinamiki ýörite ulag bazaryna düşünmegini artdyrman, eýsem deň-duşlary öwrenmek we alyş-çalyş etmek üçin forum bilen üpjün edýär.Bu özara gatnaşyklar gatnaşyjylara bazaryň iň soňky dinamikasyna, tehnologiki ösüşlere we müşderileriň talaplaryna çalt düşünmäge mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen olaryň işini hasam baýlaşdyrýar we satuw netijeliligini ýokarlandyrýar.

Öňe seretseň, “Yiwei” täjirçilik ulaglary akademiýasy, täze energiýa ýörite awtoulagynyň gülläp ösmegine täze güýç goşup, has köp diler we hyzmatdaşlara ýokary okuw hyzmatlaryny hödürlemek üçin täze energiýa ýörite ulaglarynyň çäginde öz hünär derejesini ýokarlandyrmagy maksat edinýär. bazary.Şol bir wagtyň özünde, Yiwei täze energiýa ýörite awtoulag pudagyndaky gatnaşygyny güýçlendirer, tehnologiki innowasiýalary hereketlendirer, önümi kämilleşdirer we Suizhou şäheriniň ýerli ýörite awtoulag pudagynyň durnukly ösüşine goşant goşar.


Iş wagty: Iýun-11-2024